EN | SWE
ultiro-eversoft-group-logo-2
Search
Close this search box.
EN | SWE

Inte uppenbara framgångsfaktorer i ett utvecklingsprojekt. Fallstudie av EnergyTech projektet

cto

Vi vill dela några viktiga lärdomar från vårt arbete tillsammans med vår Energytech kund, Nrlyze.  Vår uppgift var att utveckla en mobilapplikation för att underlätta övervakning och styrning av energianvändningen..  Många av lärdomarna är också tillämpliga i andra branscher,som exempelvis Insurtech och Fintech..

Att utveckla användarvänliga och robusta mobilapplikationer är en uppgift som kräver engagemang och lagarbete Utöver tekniska faktorer finns det andra, mindre uppenbara, "mjuka" faktorer att beakta som är avgörande för projekts framgång. 

Här är en sammanfattning av de tekniska faktorerna du måste ta itu med för ett framgångsrikt IT-projekt:

 

 • Anpassning till olika mobila plattformar: Mobilappen ska finnas tillgänglig på flera plattformar, som iOS och Android. Vi ville säkerställa att Nrlyze-appen fungerar korrekt på varje plattform, och att dra fördel av plattformsspecifika funktioner som förbättrar appens effektivitet.

 

  • Enkel att använda och intuitivt användargränssnitt: Mobilappar ska vara lätta att lära sig och använda. Ett intuitivt app-gränssnitt låter användare hitta det de behöver enkelt och snabbt.

 

  • Prestandaoptimering för mobila enheter: Vår mobilapplikation är optimerad för specifika operativsystem så att den körs snabbt och smidigt och är ekonomisk i energi- och dataförbrukning.

 

  • Säkerhet och dataskydd: Mobilappen ska vara säkrad mot cyberbrottslingar och skydda användarnas integritet. Vi ville säkerställa att användardata lagras säkert och inte är sårbart för attacker.

 

  • Applikationstestning: Att testa appen före implementering är avgörande för att säkerställa att den fungerar korrekt och uppfyller användarnas krav. Vi genomförde tester på en mängd olika mobila enheter (olika OS-plattformar och olika skärmstorlekar) för att säkerställa att appen fungerar korrekt på varje enhet som stöds.

Tekniska krav som de ovanstående är ofta tydliga. Det som ofta underskattas och förbises är de mjuka faktorerna. 

Inte uppenbara framgångsfaktorer i ett utvecklingsprojekt. Fallstudie av EnergyTech projektet.

Communication is the key to success

Den första viktiga "mjuka" faktorn är kommunikation. Effektiv kommunikation mellan projektteammedlemmar, intressenter och användare är avgörande för att leverera framgångsrika projektresultat. Varje intressent måste vara engagerad i regelbunden informationsdelning.

Vi genomförde regelbundna möten med Nrlyze där vi diskuterade arbetets gång och löste problem. Genom regelbunden kommunikation undvek vi många missförstånd och båda parter var övertygade om att vi gick i rätt riktning. Informationsutbyte mellan kunden och teamet är avgörande för att ta itu med utmaningar när de kommer – men det är också avgörande för att fånga upp kundens affärskunskap och tillämpa den i projektet.

Vi använde flera kommunikationskanaler (möten ansikte mot ansikte, videosamtal, snabbmeddelanden) för att hålla informationen flytande fritt mellan intressenter, öka transparensen och minska potentiella förseningar i utvecklingsprocessen.

Förstå verksamheten

Den andra viktiga faktorn är att förstå affärsområdet och kundens strategiska mål. Våra projektmedlemmar måste ha en detaljerad förståelse för verksamheten om vi fullt ut ska kunna överträffa målsättningen. 

Mer än bara kodningsförmåga är ett måste för ett framgångsrikt projektteam. Det handlar också om att analysera affärsstrategi, förstå projektmål och matcha tekniska krav med affärskrav. Den glänsande, mest funktionsrika appen erbjuder ingenting av bestående värde om den inte kan hjälpa kunden att uppnå sina strategiska mål.

Som ett resultat investerar vi mycket tid och ansträngning för att snabbt lära oss nomenklaturen som används i branschen och de specifika kraven så att vi kan leverera exakt vad kunden behöver. Detta är en viktig del av vårt BFA-tänkesätt (Business-First-Approach). needs. This is an important part of our BFA (Business-First-Approach) mindset.

Problem-solving attitude

En annan viktig faktor är en problemlösande attityd. När det gäller just det här projektet ställdes vi inför många utmaningar. Exempelvis kort leveranstid och unika kundbehov. Ingen av dessa utmaningar var särskilt ovanliga, men det är viktigt att ha ett etablerat ramverk. Eftersom vårt team har ett problemlösningstänk kunde vi hitta kreativa lösningar. 

Som ett exempel var en av funktionerna som krävdes av mobilapplikationen möjligheten att skanna QR-koder. Detta skulle sedan tillåta appanvändaren att konfigurera den associerade enheten i sitt energiledningssystem. Funktionaliteten för QR-kodskanning i sig är inget ovanligt, men utmaningen, för oss, var den faktiska platsen för övervakningsenheterna. De flesta befann sig i svåråtkomliga områden (till exempel en mörk källare) och QR-koderna var ofta inte läsbara på grund av otillräcklig belysning. Vi hade inte övervägt den här typen av miljöfaktorer innan arbetet började, men det var uppenbart att utan effektiv QR-skanning skulle detta projekt misslyckas. 

Med lite kreativt tänkande (och omfattande tester) löste vi problemet. Systemet optimerar QR-kodskanning i miljöer med svagt ljus. Utan denna kombination av teknisk erfarenhet och problemlösningstänk är det osannolikt att vi skulle ha kunnat utveckla en fungerande app.

Att anpassa sig till förändring

För 2500 år sedan noterade Heraclius från Efesos berömt, "Det enda säkra i livet är förändring." Denna observation förblir sann idag - särskilt i IT-projekt. Det råder absolut ingen tvekan om att förmågan att anpassa sig till förändringar är avgörande för framgången för ett IT-projekt eftersom situationen oundvikligen kommer att förändras (minst en gång). 

Under ett projekts gång uppstår oftast oförutsedda omständigheter. När landskapet förändras måste projektet anpassas för att hänga med i dessa förändringar. 

Anpassningsförmåga kräver att utvecklingsteamet är flexibelt, kreativt och har förmåga att fatta beslut under osäkra och föränderliga förutsättningar. Dessa färdigheter kan endast förvärvas genom omfattande teknisk erfarenhet och arbeta inom en bransch för att skaffa sig domänspecifik kunskap. and working within an industry to acquire domain-specific knowledge.

Flexibla avtalsvillkor

Vår chefsarkitekt undviker ordet "flexibel" när vi pratar om IT-projekt, men i fallet med mjukvaruutvecklingskontrakt är "flexibilitet" avgörande. För Nrlyze-projektet inkluderade kontraktsvillkoren:

 

  • En elastisk arbetsomfattning: En initial arbetsomfattning fastställdes för att sedan modifieras löpande beroende på uppdragsgivarens behov och förändrade förutsättningar.

 

  • En modell baserad på arbetstid: vi fakturerade endast för det arbete som faktiskt utförts.

 

  • Agilt förhållningssätt till projektgenomförande: på grund av den korta tidsramen för projektet, arbetade vi i korta en veckas iterationer, och gjorde regelbundna, inkrementella leveranser för att påskynda utveckling och testning. 

 

  • Snabbt svar på ändringar: på grund av de korta iterationerna kunde vi åtgärda ändringsförfrågningar och kodproblem mycket snabbt.

 

  • Hög mjukvarukvalitet: Agil projektleverans bör inte ske på bekostnad av mjukvarutestning. Vi utförde pågående tester på viktiga mobila enheter och analyserade rapporter från App Store och Google Play-butiker för att upprätthålla de högsta kodningsstandarderna.

Kontraktet vi utarbetade var fördelaktigt för Nrlyze, vilket gjorde att de kunde påbörja projektet snabbt och effektivt och skräddarsy leveranser. Nrlyze hade också direkt kontroll över projektets budget, som förändrades dynamiskt tack vare faktureringsmodellen betala-efter-du-använder. 

För vår chefsarkitekt tillät det flexibla kontraktet mer frihet och större kontroll över projektet, vilket gjorde att vårt team kunde använda sina färdigheter och förmågor mer effektivt till förmån för vår kund. Vårt kontrakt har utvecklats utifrån vår erfarenhet av att arbeta med projekt för många startups och scaleups, vilket gör att vi kan anpassa oss under engagemanget. Detta gör det möjligt för oss att bättre möta våra kunders snabbt föränderliga behov.

Inre motivation

Det är viktigt att komma överens om vissa faktorer i förväg, såsom projektomfattning, leveransbara tidslinjer, budgetar och ledningsöversyn. Det finns dock andra immateriella faktorer som inte kan kodifieras eller avtalas i ett kontrakt. 

Specifikt talar vi om anpassningen av värderingar och mål till kundens. Många företag hävdar att deras framgång mäts av deras kunders framgång – men här på Ultiro säkerställer vi att våra värderingar överensstämmer med våra kunders för att skapa gemensamma mål. Vår kund bryr sig mycket om miljön; Ultiro ser också hållbarhet som ett nyckelvärde, så vi kunde använda detta gemensamma intresse för att inspirera, lösa problem effektivt och skapa innovativa lösningar som upprätthöll de miljövänliga målen för Nrlyze.

Framgång innebär att se bortom teknikstacken

Framgångsrik utveckling av mobilappar för alla sektorer, inklusive EnergyTech, innebär mycket mer än bara val av teknikstack. Som vi har visat finns det flera andra faktorer att ta hänsyn till för framgångsrik mjukvaruutveckling:  

 

  • Flexibilitet och beredskap att reagera snabbt på förändrade omständigheter

  • Kommunikation och förståelse för appen, användarna och branschen

  • En problemlösande attityd

  • Anpassning av våra värderingar och mål till kundens

  • Bra teknisk bakgrund för laget. 

Samarbete och flexibilitet var avgörande för framgång - precis som för alla programvaruutvecklingsprojekt. Mobilappen, som en del av Nrlyze-produkten, visar också att innovativa lösningar kan skapas för att förbättra användarnas livskvalitet och skydda miljön. – as they are for any software development project. The mobile app, as a part of the Nrlyze product, also demonstrates that innovative solutions can be created to improve the quality of life of users and protect the environment.

The Den nya Nrlyze-appen har konstruerats för att medge framtidssäkring, även om de underliggande kärnsystemen uppdateras. Dessa förändringsresistenta funktioner är en funktion som vi implementerade ytterligare, utan direkta kundkrav – och utan att förlänga projektdeadlines. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vår kund får ytterligare fördelar såsom stabilitet, säkerhet, tillgänglighet, minskade kostnader för att göra förändringar och konkurrenskraft genom att minska tiden för att leverera förändringar till marknaden.

Och som ett företag som är engagerat i ständiga förbättringar, kommer de lärdomar vi lärt oss att arbeta med Nrlyze nu att bli en del av alla framtida projekt när vi arbetar för EnergyTechs såväl som InsurTechs, FinTechs, PropTechs och andra startups och scaleups.

 

Se fallstudien Nrlyze:

https://ultiro.se/nrlyze/