EN | SWE
ultiro-eversoft-group-logo-2
Search
Close this search box.
EN | SWE

Our Approach

At Ultiro, we understand that startups face unique challenges. That’s why we offer tailored strategies crafted to address the specific needs of each venture. From navigating growth hurdles to outmaneuvering competitors and ensuring client satisfaction, our solutions are designed to drive tangible outcomes.

Venture Building Initiative

Ultiro goes beyond traditional tech partnerships with our Venture Builder initiative. Serving as entrepreneurial guides and architects, we systematically address challenges in growth, competition, and client satisfaction. With our deep consultancy and Fintech knowledge, we turn obstacles into strategic triumphs for startups navigating the complexities of today’s business landscape.
Join Ultiro AB’s Venture program and unlock the full potential of your startup. Let’s embark on this journey together, where your success is our ultimate goal.

Business First Philosophy

With Ultiro, it’s not just about technology – it’s about how that technology fuels your business objectives. Our business-first approach ensures that every strategy and solution we provide is aligned with your company’s goals, maximizing your potential for success.

Local & Global Perspective

Drawing on European and Nordic expertise while tapping into a global talent pool, Ultiro offers a diverse perspective to address your startup’s growth and scalability challenges. Our consultancy proficiency enhances client satisfaction strategies, elevating your startup’s reputation in the market.

Våra satsningar

Våra satsningar

Vi medgrundar, medfinansierar och medskapar

Vi är ett team av görare och risktagare. Vi stödjer revolutionära idéer.

Paytota är en molnbaserad universell betalningsplattform som tillhandahåller enhetliga funktionsrika betalningsverktyg för onlineföretag och betalningsinstitutioner. Paytota integrerar betalningsleverantörer och inlösare över hela världen för att skapa ett enhetligt gränssnitt för betalning, kontroll och hantering.

B2AND är resultatorienterad molnbaserad onlineplattform som tillhandahåller lättanvända och skalbara tjänster som använder viral marknadsföring inom marknadsföringskampanjer på ett nytt innovativt och extremt effektivt sätt. Alla marknadsföringskampanjer som erbjuds genom B2AND kommer att växa som ett träd genom rekommendationer från vänner till varandra, efter att det första fröet har planterats ut av annonsören.

Pricetify

Pricetify är en prisjämförelseplattform för online- och offlineföretag i Afrika. Webbplatsen tillåter användare att jämföra priser på en rad produkter, samt underlätta digital handel för offlinehandlare genom att erbjuda dem online-inventering och orderhantering.

Vad gör vi och varför?

De tre största utmaningarna för alla tekniska entreprenörer (i ett tidigt stadium) är; finansiering, utvecklingsresurser och rådgivning/mentorskap. Vi erbjuder allt detta och hjälper till att göra startresan lite enklare. Vi var med och grundade tekniska startups, medfinansierar skapandet av prototyper och MVP:er och stödjer satsningen tills den får sin första investeringsrunda. Vi avslutar vid serie A eller B och ger plats åt andra investerare.

Vad är vår expertis?

Vårt team består av IT-, affärs- och investeringsproffs som har arbetat med flera startups. Som ett IT-utvecklingsföretag har vi sett tusentals tekniska idéer och arbetat med både vinnare och förlorare. Vi känner en vinnare när vi ser den, och framför allt känner vi till tekniken och kan stödja en omfattande lista med stackar och teknologier. Vi har också teammedlemmar som har gett råd och investerat i startups.

Hur fungerar det?

Entreprenören presenterar sin idé för vårt team som består av teknik-, affärs- och investeringsproffs. Om vi gillar idén och känner oss säkra på kunskapen, passionen och drivkraften hos entreprenören, blir vi tekniska medgrundare och medfinansierar skapandet av prototypen och MVP. Vårt team stödjer sedan entreprenören att ta in bidrag och seed funding för att vidareutveckla prototypen/MVP och lansera produkten på marknaden.

Let's talk about your project

Fields marked with* are required.